Prawo do odstąpienia od umowy

Można dokonać zgłoszenia w ciągu 14 dni, bez konieczności przekazywania informacji w formie tekstowej (np. Brief, E-Mail). Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Famouz.io
Franz-Liszt Straße 3
90571 Schwaig

Email: [email protected]

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Jeśli nie chcemy, abyśmy otrzymali od nas wymierne korzyści lub inne przedmioty (np. materiały eksploatacyjne) w różnym stanie lub tylko w różnym stopniu, nie możemy żądać od nas zwrotu pieniędzy. W ten sposób można doprowadzić do tego, że w okresie do końca okresu rozliczeniowego trzeba będzie zapłacić za zwrot kosztów. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku należy dokonać zmiany wysokości opłat.

Okres ten rozpoczyna się dla Państwa z chwilą opuszczenia przez Państwa miejsca zamieszkania, a dla nas z chwilą opuszczenia przez Państwa miejsca pracy.

Besondere Hinweise zum Ausschluss des Widerrufsrechts

Prawo do ochrony danych osobowych powstaje w momencie, gdy umowa pomiędzy dwiema stronami w sprawie żądania zapłaty zostanie w pełni zrealizowana, a także w przypadku, gdy prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. Komunikat jest ważny, jeśli dokonano wyboru kwoty.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von digitalen Gütern, die nicht rückgabefähig sind.

Das Widerrufsrecht besteht

1. nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefert werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder der Verfalldatum überschritten würde,

2. Nach § 312 d Abs. 4 Nr. 2 BGB besteht kein Widerrufsrecht für Software, Audio- oder Videoaufzeichnungen, sofern die Datenträger entsiegelt wurden. Przy przekazywaniu kodów gratisowych lub udostępnianiu online (np. poprzez wysłanie e-maila lub pobranie) nie ma jednak żadnego prawa do odszkodowania, ponieważ przekazane dane, ze względu na ich przynależność, nie są przeznaczone do wykorzystania (§ 312 d ust. 4 nr 1 BGB).

Spread the love